• دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کننده(سومین سال متوالی) تیرماه 1397

 • دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کننده برای سومین سال متوالی تیرماه 1397

 • دریافت لوح تقدیر و کسب عنوان شرکت برتر سال 1396

 • فروش اینترنتی سیمان خزر

 • شرکت سیمان خزر

 • دریافت تندیس جشنواره تقدیر از یکصد برند برتر ملی سال 1396

 • دریافت لوح و تندیس سیمین "واحد صنعت سبز" کشوری سال 1396

 • برند برتر استان گیلان

 • شرکت سیمان خزر دوستدار طبیعت

 • صادرات سیمان به کشورهای حوزه آسیای میانه

 • دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده توسط شرکت سیمان خزر

 • دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده توسط شرکت سیمان خزر

 • دریافت تندیس کیفیت برتر ملی در سومین همایش بین المللی تیر ماه 96

Next
Pre
مقلات ارائه شده توسط پرسنل سیمان خزر
این مقلات در مجلات سیمان کشور منتشره شده است