• دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کننده برای سومین سال متوالی تیرماه 1397

  • دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کننده(سومین سال متوالی) تیرماه 1397

  • انتخاب غرورانگیز این مجموعه به عنوان واحد نمونه صنعتی برای سومین سال متوالی

  • دریافت لوح تقدیر و کسب عنوان شرکت برتر سال 1396

  • فروش اینترنتی سیمان خزر

  • شرکت سیمان خزر

  • دریافت لوح و تندیس سیمین "واحد صنعت سبز" کشوری سال 1396

  • دریافت تندیس جشنواره تقدیر از یکصد برند برتر ملی سال 1396

  • شرکت سیمان خزر دوستدار طبیعت

  • برند برتر استان گیلان

  • صادرات سیمان به کشورهای حوزه آسیای میانه

  • دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده توسط شرکت سیمان خزر

  • دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده توسط شرکت سیمان خزر

  • دریافت تندیس کیفیت برتر ملی در سومین همایش بین المللی تیر ماه 96

Next
Pre
تجهیزات و ماشین آلات