• علمت بر زمین نمی ماند سردار

  • دریافت لوح و تندیس سیمین "واحد صنعت سبز" کشوری سال 1396

  • دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کننده(سومین سال متوالی) تیرماه 1397

  • شرکت سیمان خزر

  • برند برتر استان گیلان

  • فروش اینترنتی سیمان خزر

  • دریافت لوح تقدیر و کسب عنوان شرکت برتر سال 1396

Next
Pre
اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هيئت مديره

سمت

سعيد حيدري

رئیس هیئت مدیره

جلیل علی اکبری

مدیر عامل ( سرپرست

محمود ایزددوست کرد محله

عضو هیئت مدیره_موظف

محمد علی مرادی

عضو هیئت مدیره_غیر موظف

علی اکبر قرئت

عضو هیئت مدیره_غیر موظف