• فروش اینترنتی سیمان خزر

  • تحویل آسان - هزینه کمتر - رشد کیفیت - بالاترین مقاومت

  • دریافت لوح واحد صنعت سبز استانی مدیرعامل سیمان خزر از استاندار گیلان

  • تجلیل از مدیرعامل سیمان خزر با حضور مسولین شهرستان به مناسبت هفته کار و کارگر

  • شروع به کار و عملیاتی شدن جرثقیل ۴۰ تنی سیمان خزر

  • جشن درختکاری در شرکت سیمان خزر

  • تجلیل مدیرعامل سیمان خزر از کارگران نمونه شرکت

  • سال 1400 شرکت سیمان خزر HSE بازدید مدیرعامل از مانور

  • شرکت سیمان خزر

Next
Pre
اعضای هیئت مدیره

اعضای هيئت مديره

سمت

اسحق جمال اميدي

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره - موظف

محسن میرزا عبدالله

رئیس هیئت مدیره - غیر موظف

علی اکبر قرائت

عضو هیئت مدیره - غیر موظف

محمود ایزددوست کرد محله

عضو هیئت مدیره - موظف

علی منصوری

عضو هیئت مدیره - غیر موظف