• سال 1394

  • سیمان خزر در خدمت پروژه های ملی کشور

  • دریافت گواهی مدیریت انرژی

  • هئيت كوهنوري سيمان خزر - چشمه خوشابخوره

  • هئيت كوهنوري سيمان خزر - ييلاق بزبره

  • صادرات سیمان به کشورهای حوزه آسیای میانه

  • برف در لوشان

  • شرکت سیمان خزر

Next
Pre
صفحه نخست

حضور شما را در پایگاه اینترنتی شركت سيمان خـــزر گرامي ميداريم.

توفیق اخذ استاندارد سیستم یکپارچه مدیریت گامی استوار در تحقق شعار چشم انداز سیمان خزر می باشد.

خزر

خ
 ودباوری

ز
 ندگی توام با نشاط و پویایی

ر
 اه تعالی و مشتری مداری

آخرین خبرها
برگزاری همایش عاملین فروش شرکت سیمان خزر
همایش
تاريخ ثبت خبر : 1393/12/07
بازديد گروه هم انديشي سيمان خزر از شركت سيمان كردستان
تاريخ ثبت خبر : 1392/07/21
راه اندازی وب سایت جدید شرکت سیمان خزر
وب سایت جدید شرکت سیمان خزر
تاريخ ثبت خبر : 1392/07/20